Dịch vụ

 • Ứng dụng Web

  Thiết kế và phát triển website, ứng dụng trên nền web theo yêu cầu riêng của doanh nghiệp.

 • Phát triển Phần mềm

  Xây dựng các ứng dụng chuyên ngành theo yêu cầu nghiệp vụ riêng của từng khách hàng.

 • Gia công Phần mềm

  Cung cấp dịch vụ gia công phần mềm cho khách hàng và đối tác trong và ngoài nước.

 • Ứng dụng Di động

  Phát triển ứng dụng trên các thiết bị di động như điện thoại thông minh, máy tính bảng.